Kritische ontwikkelingsbegeleiding voor kinderen en jongvolwassenen

Het kind heeft altijd gelijk!

Prof. Hendrickx

Scroll Verder

Elk kind volgt een unieke weg in zijn of haar ontwikkeling.
Die ontwikkeling loopt niet altijd samen met de schoolse en maatschappelijke verwachtingen.
Je oogappel wordt plots stiller of net juist luidruchtiger, chaotischer of eerder autistisch. Doet zich hier een psychomotorische achterstand voor? Schoolresultaten gaan achteruit en je herkent je ‘unieke zo spontane kind’ niet meer. De Hendrickx-methode bekijkt wat het kind nog altijd wel kan.
Aangepaste lichaamsoefeningen en haalbare opdrachten brengen het kind in een nieuwe harmonie.